FAALİYETLERİMİZ

Altı ana iş sahasında hizmet sunmaktadır:

Derin Temeller / Derin Kazılar / Şev Stabilitesi / Zemin İyileştirme / Deniz İşleri / Geoteknik Tasarım

FAALİYETLERİMİZ

Altı ana iş sahasında hizmet sunmaktadır:

Derin Temeller / Derin Kazılar / Şev Stabilitesi / Zemin İyileştirme / Deniz İşleri / Geoteknik Tasarım

FAALİYETLERİMİZ

Altı ana iş sahasında hizmet sunmaktadır:

Derin Temeller / Derin Kazılar / Şev Stabilitesi / Zemin İyileştirme / Deniz İşleri / Geoteknik Tasarım

DERİN KAZILAR

DİYAFRAM DUVAR

Diyafram duvarlar, derin kazı çukurlarının stabilitesini sağlamak, toprak ve sürşarj yüklerini tutmak, çevredeki oturmaları ve kazı tabanındaki kabarmaları kontrol etmek amacı ile uygulanmaktadır. Ayrıca diyafram duvarlar, yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu bölgelerde gerekli olan geçirimsizliği sağlayabilmek amacı ile kullanılan en uygun derin iksa yöntemidir. Diyafram duvarlar geçici iksa yapısı olarak inşa edilebileceği gibi, kalıcı olarak da tasarlanabilir ve inşa edilebilir.

KAZIKLI PERDE DUVAR

Derin kazı çukurunun stabilitesini sağlamak amacıyla aralıklı, teğet veya kesişen kazıklar ile bunları destekleyen ankraj, çivi veya çelik boru destek gibi yatay elemanlarla desteklenen iksa sistemleridir.

MİNİ KAZIKLI PERDE DUVAR

Derin kazı çukurunun stabilitesini sağlamak amacıyla mini kazıklar ile bunları destekleyen ankraj, çivi veya çelik boru destek gibi yatay elemanlarla desteklenen iksa sistemleridir.

BERLİN DUVARI

Berlin duvarı, yer altı su seviyesinin olmadığı veya düşük olduğu yerlerde düşey elemanların (H veya I kesitli çelik profiller) forajı yapılan kuyulara yerleştirilerek aralarına ahşap putrellerin aşamalı olarak konulması ile imal edilen ekonomik ve hızlı bir derin kazı iksa sistemidir.

ÇOK GÖZLÜ DİYAFRAM DUVAR

Kazı işleminin kuru şartlarda güvenli bir şekilde yapılabilmesi ve su geçirimsizliğinin sağlanabilmesi  amacı ile diğer diyafram duvar projelerinden farklı bir şekilde gerçekleştirilen özel geçirimsiz diyafram duvar uygulamasıdır. Panel dağılımı dairesel bir şekilde yapılmakta ve kemerlenme etkisi ile konsol olarak herhangi bir yatay eleman (ankraj ve/veya karşılıklı destek) olmadan geçici veya kalıcı oluşturulan kazı destek sistemleridir.

PALPLANŞ KAZIK

Palplanş duvarlar yanal yüklere karşı direnmek için ve geçirimsizlik oluşturmak için kullanılırlar.

TOP DOWN

Top-Down kazı yönteminde, klasik derin kazı uygulamalarının aksine yapı yukarıdan aşağıya doğru inşa edilmektedir. Zaman açısından oldukça tasarruf sağlayan bu kazı ve inşaat yönteminin tasarımı ve yapım aşamaları alışagelmiş kazı sistemlerinden farklı ve özeldir.

BULAMAÇ HENDEĞİ

Bulamaç hendeği geçirimsizliği sağlamak amacı ile genelde baraj ve benzeri yapıların altında kullanılan bentonit, çimento ve sudan oluşan bir geçirimsizlik duvar uygulamasıdır.