FAALİYETLERİMİZ

Altı ana iş sahasında hizmet sunmaktadır:

Derin Temeller / Derin Kazılar / Şev Stabilitesi / Zemin İyileştirme / Deniz İşleri / Geoteknik Tasarım

FAALİYETLERİMİZ

Altı ana iş sahasında hizmet sunmaktadır:

Derin Temeller / Derin Kazılar / Şev Stabilitesi / Zemin İyileştirme / Deniz İşleri / Geoteknik Tasarım

FAALİYETLERİMİZ

Altı ana iş sahasında hizmet sunmaktadır:

Derin Temeller / Derin Kazılar / Şev Stabilitesi / Zemin İyileştirme / Deniz İşleri / Geoteknik Tasarım

DERİN TEMELLER

FORE KAZIK

Taşıma kapasitesi düşük olan zeminlerde üst yapı yükünü sağlam zemine taşıtmak amacıyla tekil veya grup halinde yapılan kazıklardır. İmalat yöntemi, mevcut zemin koşullarına, önerilen kazık çapı ve boyuna göre değişiklik gösterir. Kazık çapları 60 cm ila 250 cm arasında ve kazık boyları da 100 m’ye kadar uygulanabilir. Kazıkların çapına, boyutlarına ve zemin koşullarına göre forajı; uygun ataşmanlar kullanılarak yapılır.

ÇAKMA KAZIK

Çakma kazıklar yerinde dökme ve prekast olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Yerinde dökme çakma kazıklar; kapalı boru kullanılarak imal edilirler. Prekast çakma kazıklar, özel üretim alanlarında imal edilmiş betonarme veya çelik kazıklardır ve bu kazıklar, zemine özenle çakılarak kullanılırlar. Kazık çakımı sırasında zemini yana doğru yer değiştirmeye sebep oldukları için de zemini sıkıştırırlar.

MİNİ KAZIK

Temel kazığı veya derin kazılarda düşey yer değiştirmelerin önlenmesi, yapıların dönmeye karşı emniyete alınması amacıyla kullanılan düşey taşıyıcı elemanlardır.

BARET KAZIK

Diyafram duvar makinesi ile dikdörtgen formda veya dikdörtgenden türetilmiş farklı geometrik şekillerdeki taşıyıcı kazıklardır. Zemin cinsine ve imalat yöntemine bağlı olarak serbest düşüşlü kepçe, hidrolik kepçe veya hidrofreze kullanılarak imal edilirler.

YATAY YÖNDE SÜREKLİ DİYAFRAM DUVAR

Özellikle deprem bölgelerinde ve yoğun sismik aktivitelerin gözlemlendiği bölgelerde inşaa edilecek kritik yapıların temellerinde kutu kesitli özel diyafram duvarlar kullanılabilir. Bu durumda diyafram duvarların tasarım ve uygulamasında geleneksel yöntemlerden farklı olarak, donatının yatay doğrultuda sürekliliğini sağlayacak özel yöntemlerin kullanılmasını gereklidir.