ÇEVRE, GÜVENLİK & SAĞLIK

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ÇEVRE, GÜVENLİK & SAĞLIK

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ÇEVRE, GÜVENLİK & SAĞLIK

KASKTAŞ, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini uygulamaya alarak, Türkiye’de geoteknik mühendisliği alanında belgelendirilen ilk firmadır.

KASKTAŞ bugüne kadar gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası projelerde kazanmış olduğu başarıları çalışanlarına borçlu olduğunu bilerek iş sağlığı ve güvenliği kurallarına büyük önem vermekte, uygulamalarının çevreye olan etkilerini minimize etmeye çalışmaktadır.

KASKTAŞ, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturarak “Sıfır Kaza” felsefesini taahhüt etmektedir. Yüksek standartlarda iş sağlığı, güvenliği ve çevre performansının, iyi ve etkili bir yönetim şekliyle sağlanacağına ve iş ile ilgili kazaların/yaralanmaların, hastalıkların, çevre kazalarının ve malzeme hasarlarının önlenebilir olduğuna inanmaktadır.

KASKTAŞ’ın İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Hedefleri

  • İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre gereksinimlerinin uygulanmasında sektöründe lider bir kuruluş olmak
  • İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre kültürünün oluşması için tüm çalışanlara yönelik eğitimler düzenlemek
  • Gerekli koruyucu önlemlerin alınmasına yönelik; kazaları, yaralanma veya malzeme hasarları ile sonuçlanabilecek olayları ve/veya tehlikeli durumları raporlamak, kayıt altına almak ve araştırılması için prosedürleri oluşturmak
  • Çevre, İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili tehlikelerin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi ve gerekli kontrol tedbirlerinin uygulanması için prosedür oluşturmak ve uygulamalarının sürekliliğini sağlamak
  • Yapılan çalışmaların çevre etkilerini, etkin çevre prosedür ve uygulamaları ile azaltmak
  • Doğal kaynakları ekonomik kullanmak ve israfı önlemek
  • Geliştirilen prosedürlerin ve sistemlerin; yaralanmaların, iş sebepli hastalıkların veya kayıpların önlenmesi amacıyla uygulandığı inancının herkes tarafından bilinmesini sağlamaktır.

Sertifikalarımız

Çevre, Güvenlik & Sağlık Politikası