KARİYER

KASKTAŞ İnsan Kaynakları Politikası

KASKTAŞ başarısının temeli olan insan kaynaklarını uluslararası standartlarda yönetmeyi ve çalışanlar tarafından tercih edilen şirket olmayı ilke olarak benimsemiştir. Şirket çalışanlarının bireysel ve profesyonel gelişimlerinin tamamlanmasına özellikle önem vermektedir.

 

İnsan Kaynakları Stratejileri

 • Farklı kültürlerde ve farklı ülkelerde yaşayan insanların ihtiyaçlarını anlama becerisine sahip bir kadro oluşturmak
 • Yetkinliklerini, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli yenilemeye çabalayan, değişime açık rekabet ortamında fark yaratacak bir çalışan profili oluşturmak
 • Karşılıklı güven ve açık iletişime dayalı, biz bilincinin hakim olduğu bir çalışma ortamı oluşturmak
 • Değişimi yakalamak ve devam ettirmek
 • Tüm çalışanlarının motivasyonlarını ve verimliliklerini en üst seviyede tutmak.

Sektöründe önder bir şirket olan KASKTAŞ ailesine katılmak istiyorsanız, özgeçmiş bilgilerinizi recruitment@kasktas.com.tr adresine göndererek başvurabilirsiniz.

 

KASKTAŞ’ta staj olanakları ve gerekli koşullar

KASKTAŞ Istanbul Merkez Ofisinde ve yurtiçi şantiyelerinde üniversite öğrencilerine staj olanakları sunmaktadır.

 • Staj yapmak isteyen öğrencilerin öğrenimleri gereği stajlarının zorunlu olması koşulu aranır
 • Yaz dönemi (üniversite) staj başvuruları 1-30 Nisan tarihleri arasında yapılır
 • Yaz stajları 1 aydır.

Staj başvuruları, ihtiyaç ve kapasite göz önünde bulundurularak değerlendirilir ve başvuru dönemlerinin bitiminden sonra en geç iki hafta içerisinde cevaplanır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

KASKTAŞ olarak kişisel verilerinizi korumada hassasiyet göstermekte ve şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde kişisel verileriniz sadece aşağıda belirtilen kapsamda ve mevzuatta öngörülen hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olmak kaydı ile, belirli, açık ve meşru amaçlar ile, kaydedilebilecek, saklanabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği çerçevede şirketimizle ilişkiniz sürdüğü müddetçe işlenebilecek ve 3. kişilerle paylaşılabilecektir.

Sizlerden talep ettiğimiz bilgiler şirketimiz ile ilişkileriniz çerçevesinde belirlenmektedir.

Şirket ziyaretçimiz iseniz sizden aldığımız bilgiler (ad, soyad, telefon, adres, araç plaka no, doğum tarihi, şirket kaynaklarını kullanarak ulaştığınız web sitelerinin adresleri… ) ziyaretiniz boyunca ve ziyaretiniz sonrasında gerek şirketimizin ilgili kuralları gerekse bilgi saklama yükümlülüklerimiz çerçevesinde alınmaktadır.

Şirketimize çalışan adayı olarak başvuruda bulunduysanız aldığımız bilgiler yukarıda bahsi geçen bilgilere ek olarak (mezun olduğunuz okul, önceden çalıştığınız firmalar, medeni durumunuz, …) yukarıdakilere ek olarak sizlere uygun şirketimizde çalışma imkanı olup olmadığının belirlenmesi amacı ile alınmaktadır. Şirketimize web sayfamız üzerinden ve insan kaynakları yetkililerine elden iletilen özgeçmişler dışında yapılan iş başvuruları işleme alınmamakta ve bu özgeçmişler imha edilmektedir.

Kişisel verileriniz, veri işleme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. Veriler, yasal sürelere tabi olarak ve yasal merciler ile ilgili kamu otoritelerine raporlama, bilgilendirme amaçları için tutulması gerekiyorsa bu sınırlara uyulacaktır. Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri tanımlanmıştır ve bu önlemler alınmaktadır.

Açık rızanız bulunmadan verileriniz amaç dışında kullanılmayacak olup, yasal zorunluluklar ve resmi kurum ve kuruluşlar haricinde üçüncü şahıslarla, yurt içinde ve yurt dışında paylaşılmayacaktır, aktarılmayacaktır.

Kişisel verilerinizin hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız 3. kişilerle paylaşılabilmesi ve işlenebilmesi için yazılı izniniz gibi basılı veya elektronik ortamda vereceğiniz açık rızanız gerekmektedir.

Mevzuat değişikliklerine bağlı olarak burada paylaşılan ilkelerde değişiklik olabilecektir. Değişiklik söz konusu olduğunda, internet sitemizde gerekli duyurular yapılacak olup, işbu değişikliklere ilişkin duyurunun internet sitemizde yayınlanması ile değişiklikler geçerlilik kazanacaktır. Bu değişikliklerden haberdar olabilmeniz için internet sitemizi düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi  doğrultusunda kişisel verileriniz üzerinde sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için şirketimize kasktas@kasktas.com.tr e-mail adresinden başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin korunmasına yönelik haklarınız hakkında ayrıntılı bilgi alabilir
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilir
 • Kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep edebilir
 • Kişisel verinin işlenme amacını ve bu amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir
 • Kişisel verinin aktarılıp aktarılmadığını, aktarılmışsa aktarım yapılan 3. kişileri öğrenebilir
 • Kişisel veriler eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini talep edebilir
 • Mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini isteyebilir
 • Aktarım yapılan 3. kişilere kişisel verilerin düzeltilmesinin, silinmesinin iletilmesini talep edebilir
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Kullanıcı/Kullanıcılar, web sitesine girmeden önce yukarıda yer alan Kişisel Verilerin Korunması bildirimini okuduklarını, yukarıda belirtilen tüm hususlara uyacaklarını, web sitesinde yer alan içeriklerin ve Şirketimiz’e ait tüm elektronik ortam ve bilgisayar kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 uyarınca kesin delil sayılacağını gayrıkabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.