FAALİYETLERİMİZ

Altı ana iş sahasında hizmet sunmaktadır:

Derin Temeller / Derin Kazılar / Şev Stabilitesi / Zemin İyileştirme / Deniz İşleri / Geoteknik Tasarım

FAALİYETLERİMİZ

Altı ana iş sahasında hizmet sunmaktadır:

Derin Temeller / Derin Kazılar / Şev Stabilitesi / Zemin İyileştirme / Deniz İşleri / Geoteknik Tasarım

FAALİYETLERİMİZ

Altı ana iş sahasında hizmet sunmaktadır:

Derin Temeller / Derin Kazılar / Şev Stabilitesi / Zemin İyileştirme / Deniz İşleri / Geoteknik Tasarım

ÖZEL İMALATLAR

SBMA TEK DELİK ÇOKLU ANKRAJ

Tek bir kuyuya yerleştirilmiş, farklı kök uzunluklarına sahip tendonlardan oluşan bir ankraj yöntemidir. Geçici veya kalıcı olarak kullanılabilen bu ankraj sistemi geleneksel yöntemlerle karşılaştırıldığında ankraj metrajı açısından oldukça tasarruf sağlamaktadır.

YATAY YÖNDE SÜREKLİ DİYAFRAM DUVAR

Özellikle deprem bölgelerinde ve yoğun sismik aktivitelerin gözlemlendiği bölgelerde inşaa edilecek kritik yapıların temellerinde kutu kesitli özel diyafram duvarlar kullanılabilir. Bu durumda diyafram duvarların tasarım ve uygulamasında geleneksel yöntemlerden farklı olarak, donatının yatay doğrultuda sürekliliğini sağlayacak özel yöntemlerin kullanılmasını gereklidir.

ÇOK GÖZLÜ DİYAFRAM DUVAR

Kazının kuruda güvenli bir şekilde yapılabilmesi ve su geçirimsizliğinin sağlanabilmesi amacı ile diğer diyafram duvar projelerinden farklı şekilde gerçekleştirilen özel bir imalattır. Panel dağılımı dairesel bir şekilde yapılmakta ve kemerlenme etkisi ile konsol olarak herhangi bir yatay eleman (ankraj ve/veya karşılıklı destek) olmadan geçici veya kalıcı oluşturulan kazı destek sistemleridir.

TOP DOWN

Top-Down kazı yönteminde, klasik derin kazı uygulamalarının aksine yapı yukarıdan aşağıya doğru inşa edilmektedir. Zaman açısından oldukça tasarruf sağlayan bu kazı ve inşaat yönteminin tasarımı ve yapım aşamaları alışagelmiş kazı sistemlerinden farklı ve özeldir.