• 001
 • 002

İzmir Aliağa Star Rafineri Projesi

Türkiye’de hali hazırda devam eden en büyük özel sektör yatırım projesi olan İzmir Aliağa Rafinerisi Projesi kapsamında, farklı Ana Yüklenicilerin altında çeşitli taşeron sözleşmeleri yapılarak çalışılmıştır.

Proje kapsamında; Terrace 5&6 Kalıcı SBMA Ankraj İşleri, Terrace 7 Kalıcı Ankraj İşleri, DS1 Zemin Çivisi ve Dren İşleri, Star Rafineri Projesi Kazık İşleri, Petkim Konteynır Limanı İksa İşleri; Terrace 63 ve Reklamasyon Alanı Kazık İşleri ve Batardo Destekleme Kesişen Kazık İşleri tamamlanmıştır.

Teras 5&6; Terrace 7 ve DS1 Ankraj ve Zemin Çivisi İşleri

Proje kapsamında yer alan Terrace 5&6, Terrace 7 ve DS1 Ankraj ve Zemin Çivisi İşleri heyelan önleme amacı ile 75 yıl yapı ömrüne sahip kalıcı ankraj ve zemin çivisi imalatları kullanılarak yapılmıştır. Bahis konusu proje de KASKTAŞ’ın tescilli ürünü olan yüksek kapasiteli tekli delik çoklu ankraj teknolojisi (Single Bore Multiple Anchor-SBMA) kullanılmıştır. Projede toplam; 27.320 m SBMA Ankrajı, 5.050 m Ankraj, 27.600 m Zemin Çivisi ve 5.330 m Barbakan imalatı yapılmıştır.

11 ile 14 adet halatlardan oluşan ve delgi boyları 54 metreye kadar ulaşan 660 adet SBMA tipi öngermeli ankrajın 195 ton statik ve 300 ton sismik yükleri taşıdığını göstermek maksadı ile imalatlar öncesinde Tek Köklü Ankraj Testleri (SUT) ve SBMA Ankraj Testleri yapılmış ve bu ankrajlarda maksimum 375 ton kapasiteye ulaşılmıştır. Kalıcı ankrajların üretimi, özel olarak şantiyede kurulmuş kapalı tesiste yapılmıştır. Kapalı tesis içerisinde yer alan sistemler ve kullanılan malzemelerle kusursuz bir şekilde ve istenilen yüksek kalitede ankrajların üretilmesi sağlanmıştır.

 • Proje sahasındaki tüf ile ve tüfitlerle iç içe girmiş, çamurtaşı, silttaşı, kumtaşı ve kireç taşı gibi sedimentar kaya tabaklarındaki en yüksek kapasiteli ankrajlar imal edilmiştir
 • Proje ankrajlarının testi ve kilitlenmesi sırasında proje için geliştirilen ve bulut üzerinden çalışabilen özel bir yazılım kullanılmıştır. Bu yazılım sayesinde ankraj germe deneyleri eşzamanlı olarak sahada ve ofiste izlenebilmekte, bilgiler bilgisayara aktarılarak kayıt edilmektedir. Bu suretle projede imal edilen bütün ankrajların delgi enjeksiyon ve germe kayıtları tutulmuştur
 • Proje kapsamında son derece yoğun bir aletsel gözlem yapılmaktadır. Buna göre proje ankrajlarının %10’unda ankrajların uzun vadeli davranışlarını incelemek ve takip etmek amacıyla “vibrating wire” tipi yük hücreleri kullanılmıştır. Ayrıca ankraj ve kazı aşamalarıyla eşzamanlı olarak heyelanın hareketini takip etmek üzere inklinometre ölçümleri de yapılmaktadır. Bu veriler şev stabilitesinin sahadaki gerçek performansının incelenmesi ve gözlemlenmesi açısından önem arz etmektedir.

Petkim Konteynır Limanı İksa İşleri

Aliağa Petkim Konteynır Limanı İksa İşleri kapsamında heyelan önleme amaçlı kalıcı ankraj imalatları yapılmıştır. Proje kapsamında daha önce imalatları gerçekleştirilen ankastre fore kazıklı iksa sisteminin güçlendirilmesi amacı ile kalıcı Tekli Delik Çoklu Ankraj (Single Bore Multiple Anchor, SBMA) tasarımı ve imalatları yapılmıştır. Bu tasarıma göre KASKTAŞ’ın tescilli ürünü olan yüksek kapasiteli tekli delik çoklu ankraj teknolojisi (Single Bore Multiple Anchor-SBMA) kullanılarak iksa sistemi çözülmüştür.

8.950 m SBMA tipi öngermeli ankraj imal edilmiştir. Ankrajların 200 ton statik ve 300 ton sismik yükleri taşıdığını göstermek maksadıyla imalat öncesinde Tek Köklü Ankraj Testleri (SUT) ve SBMA Ankraj Testleri yapılmış ve test ankrajlarında maksimum 330 ton kapasiteye ulaşılmıştır. Kalıcı ankrajların üretimi, özel olarak şantiyede kurulan kapalı tesiste yapılmıştır. Kapalı tesis içerisinde yer alan sistemler ve kullanılan malzemelerle istenilen kalitede ankrajların delgi öncesinde üretimleri yapılmıştır.

 • İzmir’in Aliağa bölgesindeki tüf ile ve tüfitlerle iç içe girmiş, çamurtaşı, silttaşı, kumtaşı ve kireç taşı gibi sedimentar kaya tabakalarında yüksek kapasiteli ankrajlar imal edilmiştir
 • Proje ankrajlarının testi ve kilitlenmesi sırasında proje için geliştirilen ve bulut üzerinden çalışabilen özel bir yazılım kullanılmıştır. Bu yazılım sayesinde ankraj germe deneyleri eşzamanlı olarak sahada ve ofiste izlenebilmekte, bilgiler bilgisayara aktarıldıktan sonra ankrajların projede belirtilen kriterlerinin kayıtları tutulabilmektedir. Bu suretle bütün projede imal edilen bütün ankrajların delgi enjeksiyon ve germe kayıtları tutulmuştur
 • Proje kapsamında son derece yoğun bir aletsel gözlem yapılmaktadır. Buna göre proje ankrajlarının 20 tanesinde ankrajların uzun vadeli davranışlarını incelemek ve takip etmek amacıyla “vibrating wire” tipi yük hücreleri kullanılmıştır. Ayrıca yanal hareketleri takip etmek üzere inklinometre ölçümleri de yapılmaktadır. Bu veriler iksa sisteminin sahadaki gerçek performansının incelenmesi ve gözlemlenmesi açısından önem arz etmektedir.

Star Rafineri Projesi Kazık İşleri

Proje kapsamında 3 farklı ünitenin altında yer alan temel altı fore kazık imalatları gerçekleştirilmiştir. Bahis konusu bu 3 Ünite şunlardır;

 • Unit-100 Crude/Vacuum Distillation Unit
 • Unit-190 Delayed Coker Unit
 • Unit-445 Waste Water Treatment Unit.

Proje kapsamında toplam delgi boyu 37.950 m olup çapları 65 cm, 80 cm ve 100 cm Temel Altı Fore Kazık imalatları saha genelinde rastlanan tüf, içerisindeki killi katmanlarda gerçekleştirilmiştir. Proje kazık imalatlarına başlamadan önce 3 farklı bölgede yer alan 3 farklı ünitenin kazık kapasitelerini belirlemek amacı ile 13 adet ön yükleme kazık testi yapılmıştır. Bu ön basınç ve çekme testlerinin sonucuna göre kazık tasarımı saha deneyleri ile doğrulanmıştır. İmalatlar sonrasında ise toplam 11 adet çalışan kazık testi yapılmıştır. Ayrıca fore kazıklar üzerinde PIT ve PDA testleri de yapılmıştır.

 • Projede uygulanan son derece sıkı iş programı uyarınca fore kazık imalatları yoğun makine ekipman kullanılarak gerçekleştirilmiştir
 • U-445 Ünitesindeki fore kazık imalatları çalışmakta olan Enerji Santrali içerisinde yapıldığı için çok sıkı ÇSG ve Kalite Kontrol programlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir.

Reklamasyon Alanı ve Terrace 63 Kazık İşleri; Batardo Destekleme İşleri

Reklamasyon Alanı ve Teracce 63 Kazık İşleri tamamlanmıştır. Proje kapsamında toplam 29.200 m çapları 120 -150 cm fore kazık imal edilmiştir. Fore kazık boyları 7 m ile 40 m arasında değişkenlik göstermektedir. Ayrıca toplam 5.690 m kesişen kazık imalatı Batardo Destekleme İşleri kapsamında başarılı bir şekilde uygulanmıştır.

Proje Tanımı

İzmir Aliağa Star Rafineri Projeleri, 2014 – 2017

 • Terrace 5 & 6 Ankraj İşleri
 • Terrace 7 Ankraj İşleri
 • DS1 – Zemin Çivisi İşleri

Proje Özellikleri

İş Sahibi
SOCAR
İşveren
Yenigün İnşaat
Taşeron
Yenigün İnşaat
Ana Kalemler
SBMA (Tek Gözlü Çoklu Ankraj) 27.320 m
Ankraj 5.050 m
Zemin Çivisi 27.600 m
Yatay ve Pasif Dren 5.330 m
Proje Süresi
Başlangıç Tarihi 01.11.2014
Bitiş Tarihi 01.02.2017
Süre 27 Ay

Konum

İzmir, Türkiye

 

Proje Tanımı

İzmir Aliağa Star Rafineri Projeleri, 2014 – 2017

 • Reclamation Alanı ve Terrace 63 Kazık İşleri

Proje Özellikleri

İş Sahibi
SOCAR
İşveren
Es İnşaat
Ana Kalemler
Kazık İşleri 29.200 m
Proje Süresi
Başlangıç Tarihi 16.01.2016
Bitiş Tarihi 29.10.2016
Süre 10 Ay

Konum

İzmir, Türkiye

Proje Tanımı

İzmir Aliağa Star Rafineri Projeleri, 2014 – 2017

 • Petkim Konteynır Limanı İksa İşleri

Proje Özellikleri

İş Sahibi
PETKİM
İşveren
Es İnşaat
Ana Kalemler
SBMA (Tek Gözlü Çoklu Ankraj) 8.870 m
Proje Süresi
Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Bitiş Tarihi 01.09.2015
Süre 9 Ay

Konum

İzmir, Türkiye

 

Proje Tanımı

İzmir Aliağa Star Rafineri Projeleri, 2014 – 2017

 • Star Rafineri Projesi Kazık İşleri
 • Batardo Destekleme Kesişen Kazık İşleri

Proje Özellikleri

İş Sahibi
SOCAR
İşveren
TSGI Mühendislik
Ana Kalemler
Kazık İşleri Kesişen Kazık İşleri
Fore Kazık 37.950 m
Berlin Duvarı 2.000 m
Fore Kazık 5.690 m
Proje Süresi
Kazık İşleri Kesişen Kazık İşleri
Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Bitiş Tarihi 12.08.2015
Süre 8 Ay
Başlangıç Tarihi 06.10.2016
Bitiş Tarihi 14.01.2017
Süre 3 Ay

Konum

İzmir, Türkiye

 

 

Galeri

İlgili Projeler

MBE METRO PROJESİ TOKİ İSTASYONU İKSA İŞLERİ

MBE METRO PROJESİ...

Derin Kazılar Derin...
FERRERO DÜZCE FINDIK KIRMA VE ELEME TESİSİ

FERRERO DÜZCE FINDIK...

Derin Temeller Tamamlanmış...
CSS METRO PROJESİ S21B MAKAS YAPISI

CSS METRO PROJESİ...

Derin Kazılar Tamamlanmış...
1915 Çanakkale Köprüsü Avrupa Yaklaşım Viyadüğü Zemin İyileştirme ve Kazık İşleri

1915 Çanakkale Köprüsü...

Derin Kazılar Özel...