• 001
  • 002

İzmit Körfez Geçişi Projesi

Osman Gazi Köprüsü Projeleri

Osman Gazi Köprü Projesi kapsamında Güney Ankraj Bloğu ve Güney Yaklaşım Viyadükleri Diyafram Duvar İşleri, Kuru Havuz Palplanş Çakma İşi, ve Kuzey Yan Ayak Zemin İyileştirme Jet Grout İşleri olarak 4 farklı kısım halinde tamamlanmıştır.

Osman Gazi Köprüsü dünyadaki sismik hareketlilik açısından en aktif olan bölgelerden birinde yer almaktadır. Proje sahasının Kuzey Anadolu Fay Hattı ile kesişmesi nedeniyle proje yapılarının tasarımı ayrı bir önem teşkil etmektedir. Güney Ankraj Blok sahasındaki sismik hareketliliğin geçmişten günümüze kadar aktifliğini kaybetmemiş olması köprü projesinin mühendislik açısından önemini arttırmaktadır. Özellikle Güney Ankraj Bloğu ve Güney Yaklaşım Viyadükleri projeleri mühendislik açısından Türkiye’de ilkleri temsil etmektedirler.

Güney Ankraj Bloğu

Osman Gazi Köprüsü’nün Güney Ankraj Blok inşaat işleri kapsamında, derin kazının desteklenmesi ve su geçirimsizliğinin sağlanması amacı ile Türkiye’de ilk kez konsol çok gözlü (multi-cell) diyafram duvar işleri yapılmıştır. Güney ankraj blok yapısı, köprü ankraj halatlarının zemine ankre edileceği yapıdır. Güney ankraj bloğu ve Güney yan ayak (south side span pier) ağırlık tipi entegre yapı olarak tasarlanmıştır ve denizden kazanılmış yapay dolgu üzerinde inşa edilmiştir. Ankraj bloğunun temelleri sıkı kum tabakasına oturmaktadır. İksa çukurunun maksimum kazı derinliği de 16,5 m’dir.

Güney ankraj bloğu ve Güney yan ayak ağırlık tipi entegre yapı olarak tasarlandığı için kazısının bir bütün olarak yapılması gerekmiştir. Bu yüzden iksa yapısının geometrisi yurtdışındaki benzerlerinden daha farklı olarak dikdörtgen iksa sistemi ile iki gözlü (multi-cell) iksa sistemlerinin beraber çalışabileceği ve entegre yapının şekline uygun olarak plandaki görünüşü gitarı anımsatan ve sadece Türkiye’de değil dünyada da ilk kez bu projeye özel bir iksa tasarımı yapılmıştır. Proje kapsamındaki konsol çok gözlü (multi-cell) diyafram duvar projesi Türkiye’de ilk kez başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Güney Yaklaşım Viyadükleri Diyafram Duvar İşleri

Osman Gazi Köprü Projesi kapsamındaki Güney Yaklaşım Viyadük ayak temelleri altında kutu kesitli diyafram duvarlar kullanılmıştır. Viyadük temellerinin Kuzey Anadolu Fay hattının ikincil faylanma bölgesinde olması diyafram duvarların tasarım ve uygulamasında geleneksel yöntemlerden farklı olarak, donatının yatay doğrultuda sürekliliğini sağlayacak özel yöntemlerin kullanılmasını zorunlu kılmıştır. Bu yüzden Türkiye’de ilk kez bu Proje kapsamında “yatay doğrultuda sürekli donatılı diyafram duvar uygulaması” gerçekleştirilmiştir. Hersek yarımadasında yer alan 1.378,92 m uzunluğundaki Güney Yaklaşım Viyadükleri, yaklaşık olarak 125 m aralıklarla yerleştirilmiş toplam 11 adet ayağın üstüne oturmaktadır. Viyadük ayaklarının yüksekliği 13 m ile 57 m arasında değişmektedir, bu viyadük ayaklarının altına toplam 14.700 m2 diyafram duvar imalatı yapılmıştır.

Viyadük ayak temel sistemi olarak daha önce Uzakdoğu’da ve Ortadoğu’da sadece birkaç projede uygulaması gerçekleştirilen, 1 m kalınlığındaki diyafram duvarlardan teşkil edilen ve monolitik olarak çalışan 21 m x 8 m boyutlarındaki Kutu Tipi Temel (Box Type Foundation) sistemi en uygun temel modeli olarak seçilmiştir. Viyadük temellerinin tamamlanmasının ardından her temelde 100 adet ayrı noktada Çapraz Kuyu Kazık Bütünlük Testi (Cross Hole Sonic Logging) yapılarak diyafram duvar panellerinin derinlikleri boyunca süreklilikleri Bağımsız bir Laboratuvar tarafından kontrol edilmiştir. “L” ve “T” şeklindeki diyafram duvar panellerinin içerisine indirilen donatı kafeslerinin ağırlığı ~40 tondur. Donatı kafeslerinin “L” ve “T” şeklinde olması nedeni ile donatı kafesinin rijitliğini koruyabilmek amacı ile projeye özel olarak boyutlandırılan kaldırma çerçevesi imal edilmiş ve donatı kafesleri bu kaldırma çerçevesi yardımı ile kaldırılmıştır.

Proje Tanımı

Güney Ankraj Bloğu

  • Mühendislik

Proje Özellikleri

İşveren
STFA İnşaat
Ana Kalemler
Diyafram Duvar 14.000 m2
Proje Süresi
Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Bitiş Tarihi 01.02.2014
Süre 13 Ay

Konum

Yalova, Türkiye

 

Proje Tanımı

Güney Yaklaşım Viyadükleri

  • Mühendislik

Proje Özellikleri

İşveren
Nurol İnşaat
Ana Kalemler
Diyafram Duvar 14.700 m2
Proje Süresi
Başlangıç Tarihi 01.06.2013
Bitiş Tarihi 01.11.2013
Süre 5 Ay

Konum

Yalova, Türkiye

 

Proje Tanımı

Kuru Havuz

  • Mühendislik

Proje Özellikleri

İşveren
STFA İnşaat
Ana Kalemler
Su Jetli Palplanş 12.450 m2
Proje Süresi
Başlangıç Tarihi 01.08.2012
Bitiş Tarihi 01.12.2012
Süre 4 Ay

Konum

Kocaeli, Türkiye

 

Proje Tanımı

Kuzey Yan Ayak Zemin İyileştirme İşleri

  • Mühendislik

Proje Özellikleri

İşveren
STFA İnşaat
Ana Kalemler
Jet Grout 7.560 m
Proje Süresi
Başlangıç Tarihi 01.11.2013
Bitiş Tarihi 01.01.2014
Süre 2 Ay

Konum

Yalova, Türkiye

 

 

Galeri

İlgili Projeler

1915 Çanakkale Köprüsü Avrupa Yaklaşım Viyadüğü Zemin İyileştirme ve Kazık İşleri

1915 Çanakkale Köprüsü...

Derin Kazılar Özel...
Üsküdar Zeminaltı Otopark

Üsküdar Zeminaltı...

Derin Kazılar Istanbul...
Çanakkale 1915 Köprüsü Projesi / Asya Ankraj Bloğu Kazısı

Çanakkale 1915 Köprüsü...

Derin Kazılar Seçkin...
Çanakkale 1915 Köprüsü Projesi / Avrupa Ankraj Bloğu Kazısı

Çanakkale 1915 Köprüsü...

Derin Temeller Seçkin...