• 001
  • 002

Zorlu Levent Projesi kapsamında 20-27 m derinliğindeki temel kazısının çevre yapı ve yollara zarar vermeden güvenli bir şekilde ve kuruda yapılabilmesi için proje sahasının topografik özellikleri ve proje sahasındaki mevcut yapay dolgu tabakası, ayrışmış grovak ve çatlaklı kiltaşı tabakalarından oluşan zemin koşulları dikkate alınarak saha genelinde 4 farklı iksa sistemi KASKTAŞ tarafından projelendirilmiştir. Yapının oturma alanı 11.300 m² olup kazı çukurunun plandaki boyutları 260 m x 43 m’dir.

Saha genelinde deformasyonların kontrolu için inklinometre ve optik okuma noktaları tesis edilmiştir. Sahanın Kuzey cephesinde iksa sistemine bitişik kuyu perdelerin varlığı nedeni ile bu cephede deformasyonlar optik okumalar ile kontrol edilmiştir. Kazı işleri süresince 4 farklı cephe için sahada yapılan ölçümler ile hesap değerlerinin karşılaştırılmış ve iksa tasarımımız doğrulanmıştır.

  • Şehir merkezinde yapılan azami 27 m derinliğindeki bu derin kazı çevre yapı ve yollara zarar verilmeden güvenli şekilde tamamlanmıştır. Tasarım aşamasında hesaplanan ve ölçülen deformasyonların birbirleriyle oldukça uyumlu olduğu gözlenmiştir
  • Istanbul Grovaklarında değişik iksa sistemleri kullanılarak yapılan derin kazıda projelendirilen tüm sistemlerin beklenen performansı gösterdiği yapılan kalite kontrol çalışmaları sonucunda belirlenmiştir.

Proje Tanımı

Levent Zorlu Projesi

  • Mühendislik

Proje Özellikleri

İşveren
Zorlu Gayrimenkul
Ana Kalemler
Mini Kazık 3.600 m
Fore Kazık 4.300 m
Ankraj 34.000 m
Zemin Çivisi  2.000 m 
Kazı 23.700 m3
Proje Süresi
Başlangıç Tarihi 01.10.2010
Bitiş Tarihi 01.06.2011
Süre 8 Ay

Konum

Istanbul, Türkiye

 

 

Galeri

İlgili Projeler

MBE METRO PROJESİ TOKİ İSTASYONU İKSA İŞLERİ

MBE METRO PROJESİ...

Derin Kazılar Derin...
FERRERO DÜZCE FINDIK KIRMA VE ELEME TESİSİ

FERRERO DÜZCE FINDIK...

Derin Temeller Tamamlanmış...
CSS METRO PROJESİ S21B MAKAS YAPISI

CSS METRO PROJESİ...

Derin Kazılar Tamamlanmış...
1915 Çanakkale Köprüsü Avrupa Yaklaşım Viyadüğü Zemin İyileştirme ve Kazık İşleri

1915 Çanakkale Köprüsü...

Derin Kazılar Özel...