TEKNİK DOKÜMANLAR

TEKNİK DOKÜMAN LİSTESİ:
(Ocak, 2017 itibarı ile)

72. DÜZCEER R., GÖKALP A. (2016) “Yatay Doğrultuda Sürekli Diyafram Duvar Uygulaması”, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onaltıncı Ulusal Kongresi 13 – 14 Ekim 2016, Atatürk Üniversitesi, Erzurum 71. DÜZCEER R., GÖKALP A. (2016) “Konsol Diyafram Duvar Uygulamalarında Yeni Bir Yöntem: Çok Gözlü Diyafram Duvar”, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onaltıncı Ulusal Kongresi 13 – 14 Ekim 2016, Atatürk Üniversitesi, Erzurum
70. MOTHERSILLE D., DÜZCEER R., GÖKALP A. (2015) “Design, Construction and Performance of Single Bore Multiple Anchored Diaphragm Wall”, XVI th European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. ECSMGE 2015,13-17 September 2015 Edinburgh, Scotland, UK 69. MOTHERSILLE D., DÜZCEER R., GÖKALP A., OKUMUŞOĞLU B. (2015) “Support of 25m deep excavation using ground anchors in Russia”, Proceedings of the Institution of Civil Engineers. Geotechnical Engineering Volume 168 August 2015. Issue GE4.pp 281-295
68. DÜZCEER R,, GÖKALP A., ADATEPE Ş. (2015) “Avrasya Tüneli TBM Giriş Ve Çıkış Yapıları Kazı Destek Sistemi Uygulamaları”, 6. Geoteknik Sempozyum 26-27 Kasım 2015, Çukurova Üniversitesi, Adana 67. KIZILKAYA A., GÖKALP A., YILDIZ N. (2014) “Continuous Horizontal Reinforcement Diaphragm Wall Application”, Istanbul Bridge Conference. August 11-13, 2014, Istanbul
66. GÖKALP A., DÜZCEER R., ADATEPE Ş. (2014) “Dairesel Çok Gözlü Konsol Diyafram Duvar Uygulaması”, “Teori ve Uygulamada Zemin-Yapı Etkileşimi Sempozyumu” Akdeniz Üniversitesi. 24-25 Nisan 2014, Antalya 65. DÜZCEER R., GÖKALP A., ADATEPE Ş. (2014) “Tekli Delgi Çoklu Ankraj İle Desteklenen Diyafram Duvarın Tasarım, Uygulama ve Performansı”, Teori ve Uygulamada Zemin-Yapı Etkileşimi Sempozyumu. Akdeniz Üniversitesi. 24-25 Nisan 2014, Antalya
64. DÜZCEER R., GÖKALP A., ADATEPE Ş. (2014) “Yatay Doğrultuda Sürekli Donatılı Diyafram Duvar Uygulaması”. Teori ve Uygulamada Zemin-Yapı Etkileşimi Sempozyumu. Akdeniz Üniversitesi. 24-25 Nisan 2014, Antalya 63. DÜZCEER R., GÖKALP A., HELVACIOĞLU A. (2014) “Çakma Kazıklarda Yapılan Statik Ve Dinamik Yükleme Deneyleri”, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onbeşinci Ulusal Kongresi 16 – 17 Ekim 2014, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara
62. DÜZCEER R., GÖKALP A., ADATEPE Ş. (2014) “Mercan Formasyonundaki Kazıklı Temel Sisteminin Tasarımı, İnşaatı ve Performansı”, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onbeşinci Ulusal Kongresi 16 – 17 Ekim 2014, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 61. GÖKALP A., BÜYÜKLÜ M., HELVACIOĞLU A. (2013) “A New Method in Cantilever Diaphragm Wall Applications: Multi-Cell Diaphragm Wall” 7th METU Geotechnical Engineering Symposium and Prof Ismet Ordemir Memorial Meeting, METU, 22 November 2013, Ankara, Turkey (in Turkish).
60. DÜZCEER R., GÖKALP A., YILDIZ N. (2013) “Continuous Horizontal Reinforcement Diaphragm Wall Application”, 7th METU Geotechnical Engineering Symposium and Meeting for Commemoration of Prof. Ismet Ordemir, METU, 22 November 2013, Ankara, Turkey (in Turkish). 59. DÜZCEER R. (2013) “Rock Slope Stability with Permanent Anchors”, GeoMontreal, 66th Canadian Geotechnical Conference and the 11th Joint CGS/IAH-CNC Groundwater Conference. September 29 – October 3, 2013, Montréal, Québec Canada
58. DÜZCEER R. (2013) “Design, Construction and Performance of Large Diameter Bored Piles in Coral”, GeoMontreal, 66th Canadian Geotechnical Conference and the 11th Joint CGS/IAH-CNC Groundwater Conference. September 29 – October 3, 2013, Montréal, Québec Canada 57. ADATEPE Ş., GÖKALP A., DÜZCEER R. (2012) “Istanbul Grovaklarında Yapılan Bir Derin Kazı Uygulamasında Değişik İksa Sistemlerinin Performansı”, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Ondördüncü Ulusal Kongresi.4-5 Ekim 2012, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta
56. DÜZCEER R. (2011) “Failure Of Grout Bottom Plug of The Deep Excavation Pit”, 6th METU Geotechnical Engineering Symposium and Meeting for Commemoration of Prof. Ismet Ordemir, METU, 23 November 2011, Ankara, Turkey (in Turkish). 55. DÜZCEER R., OKUMUŞOĞLU B. (2011) “Observed Settlements of a Piled Raft”, 14th PanAmerican Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering and the 64th Canadian Geotechnical Conference. October 2-6, 2011. Toronto, Ontorio, Canada
54. GÖKALP A., ADATEPE Ş. (2011) “A Grout Plug Application in a Deep Shoring System by Jet Grouting Technique”, 6th METU Geotechnical Engineering Symposium and Prof Ismet Ordemir Memorial Meeting, METU, 23 November 2011, Ankara, Turkey (in Turkish). 53. DÜZCEER R., OKUMUŞOĞLU B. (2010) “Kazıklı Bir Radye Temelin Vaka Analizi”, 13th International Convention on Soil Mechanics and Foundation Engineering, 30 September-1 October 2010, Istanbul Kültür University, Istanbul, Turkey (in Turkish).
52. DÜZCEER R. (2010) “Design, Construction and Performance of Large Diameter Bored Piles”, Proceedings of the International Geotechnical Conference: Geotechnical Challenges in Megacities.Vol.2, 7-10 June 2010, Moscow, Russia 51. DÜZCEER R., OKUMUSOĞLU B. (2010) “Observed Settlements of a Piled Raft”, Proceedings of the International Geotechnical Conference: Geotechnical Challenges in Megacities.Vol.2,, 7-10 June 2010, Moscow, Russia
50. DÜZCEER R. (2010) “Slope Stability with Permanent Rock Anchors”, GeoFlorida 2010, Advances in Analysis, Modeling, and Design. ASCE Geotechnical Special Publications GSP 199. 20-24 February 2010, West Palm Beach, Florida; USA 49. GÖKALP A., DÜZCEER R. (2009) “Sıradışı Mühendislik Uygulamaları: Yapay Adalar İnşaat Projesi, Hazar Denizi”, Kariyer CE, Sayı 4, Yıl : 2012, Ankara, Turkey (in Turkish).
48. DÜZCEER R. (2009) “Design, Construction and Performance of Rock Socketed Bored Piles”, 5th METU Geotechnical Engineering Symposium and Meeting for Commemoration of Prof. Ismet Ordemir, METU, 23 November 2009, Ankara, Turkey (in Turkish). 47. DÜZCEER R., GÖKALP A. (2009) “Deniz Terminal Temellerinin Taş Kolonlarla İyileştirilmesi”, 5th METU Geotechnical Engineering Symposium and Meeting for Commemoration of Prof. Ismet Ordemir, METU, 23 November 2009, Ankara, Turkey (in Turkish).
46. DÜZCEER R. (2009) “Observed and Predicted Settlement of Shallow Foundation”, 2nd International Conference on New Development in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, 28-30 May 2009, Near East University, Nicosia, North Cyprus 45. DÜZCEER R., GÖKALP A., ADATEPE Ş. (2009) “Load Testing and Bearing Capacity of Drilled Piles in Limestone”, XVII th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, ISSMGE, October 5-9, 2009, Alexandria, Egypt
44. GÖKALP A., DÜZCEER R. (2008) “Ice Protection Barrier Construction in Caspian Sea”, 6 th International Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering, 11-16 August 2008, Arlington, VA, USA 43. DÜZCEER R. (2007) “The Collapse of Deep Excavation Pit in Urban Area”, 4th METU Geotechnical Engineering Symposium and Meeting for Commemoration of Prof. Ismet Ordemir, METU, 30 November 2007, Ankara, Turkey (in Turkish).
42. GÖKALP A. (2007) “A New Achievement in Turkish Geotechnical Engineering Applications; Artificial Islands Project, Caspian Sea”, 4th METU Geotechnical Engineering Symposium and Prof Ismet Ordemir Memorial Meeting, METU, 30 November 2007, Ankara, Turkey (in Turkish). 41. DÜZCEER R. (2007) “Predicted and Observed Settlements of Oil Storage Tanks”, Soil-Structure Interaction in Theory and Practice, 1st Special Symposium, Istanbul University, 8-9 November 2007, Istanbul, Turkey (in Turkish).
40. DÜZCEER R., GÖKALP A. (2007) “Ground Improvement by Vibroreplacement”, XIV th European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, ECSMGE, 24-27 September 2007, Madrid, Spain 39. DÜZCEER R. (2007) “Predicted and Observed Settlements of Oil Storage Tanks”, XIV th European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, ECSMGE, 24-27 September 2007, Madrid, Spain
38. GÖKALP A.(2006) “Energy-Based Evaluation of Vibratory Compaction”, International Journal for Civil-Informatics Engineering, Vol. 1. No. 1. (pp. 31-44), POLLACK PERIODICA, Editors: M. Ivanyi and A. Ivanyi, HU ISSN 1788-1994, Pecs, Hungary 37. GÖKALP A., DÜZCEER R. (2006) “Ice Protection Barrier Construction in Caspian Sea”, TRANSVIB 2006 (International Symposium on “Vibratory Pile Driving and on Deep Soil Vibratory Compaction), 21-22 September 2006, Paris, France
36. GÖKALP A., DÜZCEER R. (2005) “Jet Grout Uygulamaları”, 3rd METU Geotechnical Engineering Symposium and Meeting for Commemoration of Prof. Ismet Ordemir, METU, 23 November 2005, Ankara, Turkey (in Turkish). 35. GÖKALP A., DÜZCEER R. (2005) “Vibro Kompaksiyon Yöntemi ile Bir Derin Sıkıştırma Uygulaması”, 3rd METU Geotechnical Engineering Symposium and Meeting for Commemoration of Prof. Ismet Ordemir, METU, 23 November 2005, Ankara, Turkey (in Turkish).
34. MECSI J., GÖKALP A., DÜZCEER R. (2005) “Densification of Hydraulic Fills by Vibroflotation Technique”, XVI th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, ISSMGE, September 12-16, 2005, Osaka, Japan 33. DÜZCEER R., GÖKALP A. (2004) “Kuzey Hazar Denizinde Yapay Ada İnşaatı”, 10th Turkish Congress on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Istanbul Technical University, 16-17 September 2004, Istanbul, Turkey (in Turkish).
32. DÜZCEER R., (2004) “Sakhalin Doğalgaz ve Petrol İşleme Tesisi Kazık Temel Uygulamaları”, Tenth Turkish Congress on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Istanbul Technical University, 16-17 September 2004, Istanbul, Turkey (in Turkish). 31. SAĞLAMER A., DÜZCEER R., (2004) “Kazık Yükleme Deneyi Sonuçlarının Yorumlanması”, Tenth Turkish Congress on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Istanbul Technical University, 16-17 September 2004, Istanbul, Turkey (in Turkish).
30. SAĞLAMER A., DÜZCEER R., (2004) “Kazık Yükleme Deneyleri ile Kazık Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi için bir Yöntem”, Tenth Turkish Congress on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Istanbul Technical University, 16-17 September 2004, Istanbul, Turkey (in Turkish). 29. DÜZCEER R., (2004) “Foundation Works for Aktau Port Rehabilitation Project”, Fifth International Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering, April 13-17, 2004, New York, NY
28. DÜZCEER R., GÖKALP A., YORUK R. (2004) “Artificial Island Construction in North Caspian Sea, Kazakhstan”, Fifth International Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering, 13-17 April 2004, New York, USA 27. GÖKALP A., DÜZCEER R. (2004) “A Case History of Ground Improvement by Vibroflotation Against Liquefaction”, Fifth ECPPM Conference, Istanbul Technical Universtiy, 8-10 September 2004, Istanbul, Turkey
26. GÖKALP A., DÜZCEER R. (2003) “Vibratory Deep Compaction of Hydraulic Fills”, XIII th European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, ECSMGE, 25-28 August 2003, Prague, The Czech Republic 25. DÜZCEER R. (2003) “Ground Improvement of Oil Storage Tanks Using Stone Columns”, 12th Pan-American Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering and 39th US Rock Mechanics Symposium, Massachusetts Institutes of Technology, 22-26 June 2003, Cambridge, USA
24. DAVIE J., PİYAL M., SANVER A., TEKİNTURHAN B. (2003) “Jet Grout Columns Support Major Power Plant Structures”, 12th Pan-American Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering and 39th US Rock Mechanics Symposium, Massachusetts Institutes of Technology, 22-26 June 2003, Cambridge, USA 23. DÜZCEER R., GÖKALP A., (2003) “Construction and Quality Control of Jet Grouting Applications in Turkey”, Third International Conference on Grouting and Ground Treatment, ASCE, Geotechnical Special Publication GSP 120. February 10-12, 2003, New Orleans, USA
22. DÜZCEER R., GÖKALP A. (2002) “Akaryakıt Tank Temellerinin Taş Kolonlarla İyileştirilmesi”, Ninth Turkish Congress on Soil Mechanics and Foundation Engineering, University of Anadolu, 21-22 October 2002, Eskişehir, Turkey 21. DÜZCEER R. (2002) “Aktau Limanı Rehabilitasyon Projesi Temel İşleri”, Ninth Turkish Congress on Soil Mechanics and Foundation Engineering, University of Anadolu, 21-22 October 2002, Eskişehir, Turkey
20. GÖKALP A., DÜZCEER R. (2002) “Hidrolik Dolguların Vibro Kompaksiyon Yöntemi ile Sıkıştırılması”, Ninth Turkish Congress on Soil Mechanics and Foundation Engineering, University of Anadolu, 21-22 October 2002, Eskişehir, Turkey 19. GÖKALP A., DÜZCEER R. (2002) “Jet Grout Uygulaması için Kalite Kontrol, İş Sağlığı ve Güvenligi Denetimi”, Ninth Turkish Congress on Soil Mechanics and Foundation Engineering, University of Anadolu, 21-22 October 2002, Eskişehir, Turkey
18. GÖKALP A., DÜZCEER R., (2002) “Ground Improvement by Jet Grouting Technique for Foundations of a Natural Gas Combined Cycle Power Plant in Turkey”, Ninth International Conference & Exhibition on Piling and Deep Foundations, DFI, 3-5 June 2002, Nice, France 17. DÜZCEER R, SAĞLAMER A, (2002) “Evaluation of Pile Load Test Results”, Ninth International Conference & Exhibition on Piling and Deep Foundations, DFI, 3-5 June 2002, Nice, France
16. DÜZCEER R., (2002) “Foundations Works for Aktau Port Rehabilitation Project Phase-I”, International Conference on Coastal Geotechnical Engineering in Practice, 21-23 May 2002, Aytrau, Kazakhstan 15. SAĞLAMER A., DÜZCEER R., GÖKALP A., YILMAZ E. (2002) “Ground Improvement by Jet Grout Columns for the Foundations of an Automobile Plant in Turkey”, Deep Foundations 2002: An International Perspective on Theory, Design, Construction, and Performance. ASCE.,Geotechnical Special Publication, GSP 116. February 14-16, 2002. Orlando, Florida, United States
14. CANDOĞAN A., DÜZCEER R., (2001) “Total Failure Preventation of Anchored Excavation Wall”, XV International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, ISSMGE, 22 – 27 August 2001, Istanbul, Turkey 13. SAĞLAMER A., DÜZCEER R., GÖKALP A., YILMAZ E. (2001) “Recent Applications of Jet Grouting for Soil Improvement in Turkey”, XV International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, ISSMGE, 22 – 27 August 2001, Istanbul, Turkey
12. DÜZCEER R., GÖKALP A., et. Al. (2001) “The Performance of the Deep Foundation System of a New Automobile Plant Under Construction in Gölcük, Turkey during the Aug. 17, 1999 Kocaeli Earthquake”, Fourth International Conference on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics, University of Missouri-Rolla, 26-31 March 2001, San Diego, USA 11. GÖKALP A., SAVAŞKAN E. (1998) “The Importance of Soil Investigation for Piled Foundations on Coral Formation”, Seventh Turkish Congress on Soil Mechanics and Foundation Engineering, 22-23 October 1998, Yıldız Technical University, Istanbul, Turkey (in Turkish).
10. GÖKALP A., SAVAŞKAN E. (1998) “Performance on Grouted Piles in Jeddah Coral Formation” in the Seventh Turkish Congress on Soil Mechanics and Foundation Engineering, 22-23 October 1998, Yıldız Technical University, Istanbul, Turkey (in Turkish). 09. GÖKALP A., SAVAŞKAN E. (1998) “Bored Piles in Jeddah Coral Formation”, Seventh International Conference & Exhibition on Piling and Deep Foundations, DFI, 15-17 June 1998, Vienna, Austria
08. CANDOĞAN A., DÜZCEER R., (1998) “Anchored Diaphragm Wall from Sewage Pump Station in İzmir”, Urban Ground Engineering, Proceedings of the international conference organized by the Institution of Civil Engineers, on 11-12 November 1998, Hong Kong, China 07. GÖKALP A., SAVAŞKAN E. (1997) “Underpinning with Minipiles – Case Study”, Third Technical Congress on the Recent Developments in Civil Engineering, METU, 15-16 September 1997, Ankara, Turkey (in Turkish).
06. DÜZCEER R. (1994) “Toprak Barajlarda Kil Dolguların Dağılarak Borulanması Üzerine Bir Araştırma”, Fifth Turkish Congress on Soil Mechanics and Foundation Engineering, 20-21 October 1994, Middle East Technical University, Ankara, Turkey (in Turkish). 05. AKDAĞ N., SAĞLAMER A. (1992) “Taş Kolonlar ile Zeminlerin Islahı”, Forth Turkish Congress on Soil Mechanics and Foundation Engineering, 21-23 October 1992, Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey (in Turkish).
04. CANDOĞAN A., SAĞLAMER A. (1991) “Anchor Supported Walls for Deep Excavations in Istanbul Claystones”, Deformation of Soils and Displacements of Structures, Vol. 2 : Tenth European Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Firenze, Italy 03. CANDOĞAN A., ÇETMELİ O. (1990) “Zayıf Kayalarda Fore Kazıklı İksa Uygulamaları”, Second Turkish National Rock Mechanics Symposium, 5-7 November 1990, Ankara, Turkey (in Turkish).
02. CANDOĞAN A., (1988) “Load and Integrity Testing of the Deep Bored Piles under the Jeddah Port Tower”, First International Geotechnical Seminar on Deep Foundation on Bored and Auger Piles, 7-10 June 1988, Ghent 01. CANDOĞAN A., (1985) “Design of Supports to Deep Excavations”, Turkish Group of Soil Mechanics Symposium on Design of Support to Deep Excavations, 16-17 December 1985, Boğaziçi University, Istanbul, Turkey