FAALİYETLERİMİZ

Altı ana iş sahasında hizmet sunmaktadır:

Derin Temeller / Derin Kazılar / Şev Stabilitesi / Zemin İyileştirme / Deniz İşleri / Geoteknik Tasarım

FAALİYETLERİMİZ

Altı ana iş sahasında hizmet sunmaktadır:

Derin Temeller / Derin Kazılar / Şev Stabilitesi / Zemin İyileştirme / Deniz İşleri / Geoteknik Tasarım

FAALİYETLERİMİZ

Altı ana iş sahasında hizmet sunmaktadır:

Derin Temeller / Derin Kazılar / Şev Stabilitesi / Zemin İyileştirme / Deniz İşleri / Geoteknik Tasarım

ZEMİN İYİLEŞTİRME

TAŞ KOLON

Yumuşak killerde oturma problemlerinin kontrol altına alınması ve gevşek kumlarda sıvılaşma riskini azaltması amacı ile vibroflotasyon tekniği ile imal edilen taş kolonlar son yıllarda tercih edilen bir zemin iyileştirme yöntemidir.

VİBRO KOMPAKSİYON

Vibroflotasyon yöntemi ile vibro kompaksiyon tekniği özellikle suya doygun ve çok gevşek kumlu hidrolik dolgularda uygulanmaktadır. Su jeti ile gevşek malzeme ötelenir ve vibroflot’un vibrasyonu sonucu açılan deliği stabilize eder. Böylece 25-75 mm çapındaki granüler malzeme kuyunun tabanına kadar iner ve çevresinde zeminle beraber sıkışmış bir taş kolon elemanı oluşturulur.

DİNAMİK KOMPAKSİYON

Dinamik kompaksiyon, gevşek ve yumuşak zeminlerin sıkıştırılması ve güçlendirilmesi için, zemin yüzeyine, ağırlıkların önceden belirlenmiş aralıklarla birkaç fazda bırakılmasıyla dinamik gerilme ve titreşim yaratılarak zemin iyileştirmesi yapılması işlemidir.

JET GROUT

Jet enjeksiyon kolonları farklı özeliklere sahip yerindeki zeminlerin su çimento harcından oluşan enjeksiyon şerbeti ile karıştırılması ile oluşturulan en iyi bilinen ve en yaygın olarak kullanılan zemin iyileştirme yöntemidir. Delgi ve enjeksiyon işlemleri delgi tijinin içerisinden yapılmakta enjeksiyon basıncı da 400 ila 600 Bar arasında değişmektedir. Püskürtme deliği (nozul)’dan çıkan enjeksiyon karışımının yüksek hızı, çevresinde yer alan zeminin doğal yapısını tahrip eder, karıştırır ve kolon oluşturulur. Bu sistemle elde edilen jet grout kolonlarının çapı, zemin özelliklerine ve kullanılan enjeskiyon parametrelerinee bağlı olarak farklılık gösterir.

DERİN KARIŞTIRMA

Derin karıştırma, yumuşak kil veya gevşek kum zeminlerin çimentolu maddelerle yerinde karıştırılması uygulamasıdır. Zeminin mukavemetinin arttırılması, permeabilitesinin azaltılması için bu iyileştirme yöntemi kullanılmaktadır.

ENJEKSİYON İŞLERİ

Delgi ve Enjeksiyon işi, zemin güçlendirme (konsolidasyon), geçirimsiz perde (kaya veya alüvyonda) ve dolgu-kontak (beton-kaya, beton-beton) enjeksiyon işlerinde kullanılır.

RIC RAPID IMPACT COMPACTOR

Gevşek ve yumuşak zeminlerin sıkıştırılması için, zemin yüzeyine, maksimum 7.5 tonluk bir ağırlığın kontrollü bir şekilde önceden belirlenen bir yükseklikten zemin üzerinde konulan bir darbe plakasına sürekli çarpması ile gerçekleştirilen zemin iyileştirme uygulamasıdır.